Allt om bygg, tillverkning och industri

Allt om bygg, tillverkning och industri i Sverige.

Arbete på väg kurs

- Posted in Industri by

Olika kurser inom arbete på väg

Jag vill berätta om lite min erfarenhet om kursen arbete på väg, eller APV som det termen ofta benämns. Denna kurs är till för personer som ska jobba, eller redan är yrkesverksamma inom arbete på väg och det är krav från trafikverket att man går denna utbildning innan en kan börja arbeta inom detta yrket. Kursen i arbete på väg är uppdelad i 3 delar kan man säga, allt beror på vilken kurs som behövs förnyas och vad för typ av arbete man ska utföra. Här kommer jag berätta lite mer om kurserna i detalj.

Arbete på väg 1.1: Denna kurs lär du dig om allmänna grundkunskaper i arbete på väg. Som jag nämnde innan är det obligatoriskt att gå denna kursen om du på något sätt utför dessa arbeten. Här får man lära sig om hur en vägarbetsplats bör vara uppbyggt samt om olika säkerhetsförordningar kring detta. Hur förebygger man olyckor? vilka lagar finns det? Hur är en bra arbetsmiljö? Ja allt detta får du svar i kursen 1.1

Arbete på väg 1.2: I kursen 1.2 får du grundkunskaper i att framföra väghållningsfordon och visa vad som gäller när du framför fordon som saltar, transporterar tunga saker som jordmassor eller fordon som plogar. Du får även kunskaper i projekteringsarbeten med servicefordon.

arbete på väg 1.3: 1.3 Kursen i arbete på väg riktar sig till personal som har arbetsuppgifter när det kommer till att utföra vägarebete eller liknande där det passerar mycket trafik. Det finns flera säkerhetskrav som till exempel skyddsanordningar du har också får kunskap i. Du lär dig också riskbedömningar för en säker arbetsplats och att implementera handlingsplaner som du behöver i ditt arbete.

Vilken kurs i arbete på väg passar dig? Jag hoppas att min lilla guide kunde hjälpa dig i ditt val. Skandinaviens entreprenadutbildningar har alla kurser inom arbete på väg och jag kan starkt rekommendera att gå deras arbete på väg kurs online.