Allt om bygg, tillverkning och industri

Allt om bygg, tillverkning och industri i Sverige.

Lönekartläggning

- Posted in Företag by

Intelligenta verktyg för lönekartläggning

Med marknadens mest intelligenta och kraftfulla verktyg får en arbetsgivare insikt i sin lönestruktur, kan förbättra organisationen och uppnå lagkraven. Nedan sammanfattar vi innebörden av lönekartläggning.

Vad är lönekartläggning? En lönekartläggning är ett sätt säkra jämställda löner på en arbetsplats. Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggning och ta fram skriftliga analyserar som dokumenteras. Dessa dokument ligger till grund för eventuella åtgärder för att säkerställa jämställda löner på arbetsplatsen.

Varför lönekartläggning? Lönekartläggning regleras i Diskrimineringslagen. Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare med fler än 10 anställda genomföra en årlig lönekartläggning som analyserar om där finns skillnader i löner mellan män och kvinnor som har samma arbeten, samma uppgifter. Om undersökningens analys visar skillnader skall åtgärder vidtas och sedan följas upp.

Hur genomför man en lönekartläggning? Med ett banbrytande företag inom området lönekartläggning får man som arbetsgivare hjälp av teknologi, data och sakkunniga HR-juridiska experter att förbättra och motivera, ja till och med inspirera, för att säkerställa en rättvis arbetsplats.

Datadriven lönekartläggning Genom ett AI-verktyg guidas arbetsgivaren genom sin data där man kan identifiera potentiella skillnader i löner. Man kan säkra upp en rättvis lönestruktur för sina medarbetare samtidigt som man följer lagkrav (om man har fler än 10 anställda). Analyser som är automatiserade med AI-teknik, utföra experiment i realtid med individuella löner för att justera eventuella löneskillnader samt beräkning på kostnad vid lönejusteringar. Man får mall och stöd som följer diskrimineringslagen.

Hur presenteras dokumentationen? Rapporter, analyser mm dokumenteras både i en grundlig excel-fil där massor av data specas. Nyckeltal tas från excel-filen och presenteras i ett mycket överskådligt word-dokument med diagram.

Till vem ska man vända sig för hjälp med lönekartläggning? Ett välrenommerat och väletablerat företag med över tjugo års erfarenhet som rekommenderas av hela 97%* av sina kunder har den kunskap och expertis som krävs för en lyckad lönekartläggning. I deras plattform erbjuder de 3 olika flexibla arbetsvärderingar där man kan skapa jobbarkitektur och arbetsvärdering. Tag gärna del av mer information genom att klicka här och snart är ni på god väg att säkerställa och upprätthålla en rättvis arbetsplats hos er.

Detta säger bland annat en COO som har anlitat experter inom området lönekartläggning: *“.. helt klart ett enastående verktyg för lönekartläggning. Användarvänligt, heltäckande från analys till dokumentation och som förenklar en komplex process…”